رویای ما لبخند است؛ لبخندی برای همه ایران.

ایجاد تجربه خوشایند خرید و فروش برای همه مخاطبان  از کاربران و مشتریان گرفته تا اهالی رسانه و فروشندگان، باور و مسئولیتی‌ست که از ابتدای آغاز به کار مبنای تمام فعالیت‌ها و پیشرفت‌ها شد.

ما اینجاییم تا با توسعه محصولات متنوع و افزودن سرویس‌های مختلف در گروه دیجی موب با محوریت تکنولوژی‌های مبتنی بر تجارت الکترونیک، تجربه لبخند را برای همه مخاطبانمان محقق کنیم.